Polish (Poland)English (United Kingdom)

Miśkowy Sklep
ONZ uznała, iż Australia dyskryminuje pary tej samej płci Drukuj Email
wtorek, 23 września 2003 23:52


Komitet Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych uznał, iż rząd Australii dyskryminuje mieszkańca Sydney - Edwarda Younga.

Young ubiegał się o emeryturę wojskową po zmarłym partnerze Larrym Cainsie, weteranie II Wojny Światowej.
Jednakże według ustawy regulującej świadczenia dla weteranów, takie uprawnienia mają wyłącznie heteroseksualni współmałżonkowie lub heteroseksualni partnerzy.

Sprawa Younga tafiła do ONZ w 1999 roku po odmownym rozpatrzeniu przez Komisję ds. Weteranów, Komisję Praw Człowieka i Równych Szans oraz Komisję Repatriacyjną.

Dzisiaj (4 września 2003 roku) ONZ opublikowała decyzję Komisji Praw Człowieka, która uznała, iż Young był ofiarą dyskryminacji (naruszenie Artykułu 26 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych) oraz iż ma pełne prawo do świadczeń po swoim zmarłym partnerze.

Ponadto Komitet zobowiązał Australię do likwidacji tej formy jawnej dyskryminacji, dając rządowi Australii 90 dni do przedstawienia swojego stanowiska.

Young powiedział po ogłoszeniu decyzji: "Przed prawem wszyscy powinniśmy być traktowani na równo.....orientacja seksualna nie powinna mieć z tym nic wspólnego".

Więcej informacji

» ONZ

 

Kup gadżet
Miśkowy Sklep
Wsparcie dla serwisu

Komentarze zdjęć:
Miśkowy Sklep