Polish (Poland)English (United Kingdom)

Miśkowy Sklep
Gej-sąsiad Drukuj Email
piątek, 13 października 2006 12:44


Większość z ankietowanych zaakceptowałaby geja jako sąsiada. Jednocześnie badani uważają, że osoby tej orientacji są w Polsce prześladowane - wynika z badania Mareco Polska na zlecenie "Życia Warszawy". Większość (55,5%) z ponad tysiąca respondentów jest przekonana, że nigdy nie zetknęła się z osobami homoseksualnymi. Taki wynik zaskakuje, tym bardziej, że badanie przeprowadzono w 10 największych polskich miastach, gdzie geje częściej manifestują swoją orientację, a ludzie są bardziej tolerancyjni.

Może to świadczyć o niedoinformowaniu. Na świecie takich osób jest ok. 5%, a więc w Polsce to daje prawie 2 mln gejów i lesbijek. Ale najwyraźniej część wciąż musi ukrywać swoją orientację - komentuje prezes Kampanii przeciw Homofobii Robert Biedroń.

Ponad trzy czwarte badanych uważa, że wśród ich bliskich znajomych nie ma homoseksualisty, ale prawie 70% deklaruje, że, jeśliby się taki ujawnił, nie zerwaliby z nim kontaktów (na taki krok zdecydowałby się co szósty ankietowany) - pisze gazeta.

Jeszcze większy odsetek (74%) deklaruje, że nie wykluczyliby takiego członka rodziny. Wbrew wcześniejszym badaniom, nie zanotowano istotnych różnic w podejściu do homoseksualnych mężczyzn i kobiet. To interesujące, bo dotąd Polacy łatwiej akceptowali lesbijki niż gejów - uważa Biedroń.

Aż 58,3% ankietowanych nie miałoby nic przeciw sąsiadowi homoseksualiście. Jedynie emeryci i renciści oraz pracownicy fizyczni niechętnie odnoszą się do takiego sąsiedztwa - zauważa socjolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Marcin Zarzecki.

Badania pokazują jednak rozziew między deklaracjami o naszej tolerancji, a opinią o nastawieniu do homoseksualistów reszty społeczeństwa. Większość respondentów (53,8%) uważa, że geje są w Polsce prześladowani z powodu swojej orientacji (przeciwnego zdania jest co piąty badany) - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie "Życia Warszawy". (PAP)

więcej: Życie Warszawy
 

Kup gadżet
Miśkowy Sklep
Wsparcie dla serwisu

Komentarze zdjęć:
Miśkowy Sklep