Polish (Poland)English (United Kingdom)

Anglia: adopcja w drodze Drukuj Email
wtorek, 30 stycznia 2007 11:13


Tony Blair zapowiedział, że nowa ustawa w sprawie równouprawnienia homoseksualistów w dostępie do usług, towarów i świadczeń nie będzie przewidywała żadnych odstępstw i stanie się w pełni obowiązującym prawem z końcem 2008 r. Przewiduje ona możliwość adopcji dzieci przez pary homoseksualistów. W świetle nowej ustawy katolickie i anglikańskie organizacje prowadzące sierocińce nie będą mogły odmówić parze homoseksualistów adopcji dziecka, ponieważ taka odmowa zostanie uznana za przejaw dyskryminacji taki sam, jak w przypadku dyskryminacji ze względu na płeć lub rasę.

Rzecznik Downing Street powiedział, iż oświadczenie Blaira jest stanowiskiem rządu i posłowie nie będą mogli nad nim głosować z pominięciem dyscypliny partyjnej. Ponieważ za wykluczeniem wyjątków dla kościołów opowiedział się też lider konserwatywnej opozycji David Cameron, oznacza to, iż przyjęcie ustawy przez Izbę Gmin jest przesądzone.

Prymas Anglii i Walii Kardynał Cormac Murphy-OConnor wyraził rozczarowanie stanowiskiem rządu Blaira i podkreślił, iż ustawodawca powinien uszanować to, iż odwieczna nauka kościoła uznaje małżeństwo za sakrament, a ustawa stawia katolików w konflikcie z sumieniem.

Colin Hart z "Christian Institute" powiedział prasie, iż rząd dał pierwszeństwo prawom homoseksualistów nad interesem dzieci. Wcześniej kościół katolicki zagroził zamknięciem sierocińców i domów dziecka, jeśli ustawa zostanie na nie rozciągnięta.

Możliwość adopcji dzieci przez pary homoseksualistów żyjące razem w tzw. cywilnym związku przewiduje ustawa obowiązująca już w Irlandii Płn., zrównująca prawnie dyskryminację wobec homoseksualistów z innymi obowiązującymi od dawna ustawowymi formami dyskryminacji ze względu na płeć, czy rasę. Izba Lordów, do której ją zaskarżono, odrzuciła skargę torując drogę jej wprowadzeniu także w Anglii i Walii.
 

Kup gadżet
Miśkowy Sklep
Wsparcie dla serwisu

Komentarze zdjęć:
Miśkowy Sklep