Polish (Poland)English (United Kingdom)

Kto zawrze homoseksualny związek? Drukuj Email
środa, 22 października 2003 10:38


Z apelem o ujawnienie nazwisk "liderów i parlamentarzystów" zamierzających skorzystać z ewentualnej ustawy o zawieraniu związków homoseksualnych zwrócił się we wtorek do SLD lider Ligi Polskich Rodzin Roman Giertych.
"Apelujemy do SLD by ujawniło, którzy z ich liderów, parlamentarzystów, członków innych organów konstytucyjnych, mają zamiar, po ewentualnym wejściu w życie projektu umożliwiającego zawieranie związków homoseksualnych, taki związek zawrzeć" - powiedział Giertych.

Zdaniem LPR, dodatkowo powinny być ujawnione nazwiska partnerów, jeśli są to osoby publiczne.

W opinii Giertycha, byłoby to zgodne z duchem przygotowywanego projektu ustawy o lobbingu, by opinia publiczna miała możliwość poznania "tych lobbistycznych tendencji i wpływów, które naciskają na takie, a nie inne rozwiązania".

Jak wyjaśniał lider LPR, "zdarzało się już w niektórych krajach europejskich", że osoby, które "promowały zawieranie tzw. małżeństw homoseksualnych, były osobiście zainteresowane tego typu rozwiązaniami".

W poniedziałek Joanna Sosnowska (SLD) powiedziała, że jest zalecenie władz klubu, aby prace nad przygotowywanymi w SLD projektami ustaw - tzw. antyaborcyjnej oraz legalizującej związki homoseksualne zostały jak najszybciej zakończone i aby projekty te wpłynęły do prezydium klubu Sojuszu. Sekretarz generalny SLD Marek Dyduch zaznaczył jednak, że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji partii i klubu odnośnie tego, czy w tej chwili SLD zechce nadać im bieg legislacyjny.

Według Giertycha, pomysł na wprowadzenie małżeństw homoseksualnych jest sprzeczny z Konstytucją. "Jeżeli ktoś ma takie pomysły, powinien zaproponować debatę konstytucyjną i próbować zmienić obowiązujące w tym zakresie przepisy konstytucji" - uważa lider LPR.
 

Kup gadżet
Miśkowy Sklep
Wsparcie dla serwisu

Komentarze zdjęć:
Miśkowy Sklep