Polish (Poland)English (United Kingdom)

II Wybory Mr Bear Poland Print E-mail
Tuesday, 15 June 2010 15:01


There are no translations available.

Jakiś już czas temu ogłoszony został Regulamin kolejnych wyborów Mr Bear Poland. Z regulaminu możemy dowiedzieć się o terminie planowanej imprezy tj. okolice 22 paździenika 2010 roku. Miejsce wyborów jest jeszcze nie do końca znane, ale prawie napewno będzie to Poznań. Aby przybliżyć Wam jakich atrakcji można się spodziewac po imprezie poniżej wspomniany regulamin. Co prawda nie jest to jeszcze plan imprezy, a raczej wytyczne dot. kandydatów. Jednak mimo wszystko jakieś bliższe spojrzenie można już mieć. Jak zwykle namawiamy do rezerwowania urlopów, pociągów, hoteli i moteli i przystapienie do wspólnej zabawy. Odważniejszych z kolei do zgłaszania się na kandydatów do tytułu Mr Bear Poland 2011.

Regulamin wyborów

1. Aby wziąć udział w wyborach Mr. Bear Poland 2011, należy przesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy ze zdjęciami w terminie do 31.08.2010.
2. Kandydaci biorący udział w wyborach muszą być płci męskiej i być pełnoletni, czyli mieć ukończone 18 lat, oraz pochodzić z Polski. Kandydat musi spełniać również następujące warunki:
• musi posiadać owłosienie na ciele - przynajmniej na klatce piersiowej
• musi posiadać współczynnik BMI >= 18,50 (BMI = (waga [kg] / (wzrost [m] * wzrost[m])) czyli waga podana w kilogramach podzielona przez wzrost podany w metrach podniesiony do kwadratu musi być większa od 18,50)

3. Kandydat zobowiązany jest do przesłania co najmniej trzech zdjęć:
• Pierwsze zdjęcie powinno obejmować twarz kandydata
• Drugie zdjęcie powinno obejmować całą postać
• Trzecie zdjęcie powinno obejmować całą postać lub od pasa w górę, prezentujące nagą bądź odsłoniętą klatkę piersiową.
Przesyłając zdjęcia kandydat potwierdza, że jest ich prawnym właścicielem i organizator wyborów Mr. Bear Poland może je wykorzystać w celu umieszczenia zdjęć na stronie w formie listy kandydatów, a także w celu promowania imprezy przez media gejowskie, które objęły patronat nad imprezą.

4. Informacje odnośnie zakwalifikowania się do wyborów zostaną przesłane do Kandydatów przez organizatorów do 11.09.2010 na podany adres kontaktowy bądź zostaną przekazane telefonicznie

5. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do wyborów zobowiązują się do przybycia w dniach 22.10.2010 oraz 23.10.2010 do Poznania do Klubu Heros / Hallo! Cafe mieszczących się na ul. Rybaki 13 / 22 bądź do innego lokalu wskazanego przez organizatorów i wzięcia czynnego udziału w wyborach o tytuł Mr. Bear Poland 2011. Przez czynny udział w wyborach rozumie się:
• Podporządkowanie się przygotowanemu i przedstawionemu przez organizatorów harmonogramowi imprezy
• Punktualne stawianie się w określonym czasie w wyznaczonych miejscach w trakcie trwania wyborów na prośbę organizatorów
• Odpowiadanie rzetelnie i zgodnie z prawdą na zadawane pytania
• Przygotowanie wcześniej krótkiej prezentacji swojej osoby około 30 sekund
• Przygotowanie i zaprezentowanie na scenie, krótkiego show w formie dowolnej: taniec, śpiew, skecz, scenka rodzajowa bądź inny forma prezentacji na scenie czy też przedstawienie swojego talentu. Szczegóły dotyczące show każdy kandydat zobowiązany jest przedstawić organizatorom do dnia 15.10.2010. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w proponowanym show, jeżeli uzna takie zmiany za konieczne.
• Przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu

6. Kandydaci zobowiązani się do odebrania przyznanych tytułów i nagród

7. Każdy kandydat otrzyma darmowy bilet wstępu na całą imprezę związaną z wyborami Mr. Bear Poland 2011. Tym samym w okresie 21-23.10.2010 będzie miał darmowy wstęp do lokalu Hallo! Cafe oraz Klubu Heros bądź innego klubu wskazanego przez organizatorów.

8. Nagrody rzeczowe otrzymane w trakcie wyborów nie podlegają wymianie na gotówkę.

9. W trakcie trwania wyborów zostaną przyznane trzy tytuły:
• Mr. Bear Poland 2011 Tytuł główny przyznany zostanie na podstawie trzech składowych. Pierwszy to wyniki głosowania w Internecie oraz drogą sms-ową. Drugi to reakcja osób zebranych w czasie wyborów. Trzeci to oczywiście głosowanie jury. Średnia warzona z tych trzech składowych wyłoni nam naszego rodzimego Mr. Bear Poland 2011!
• Mr. Bear Poland Internet 2011 tytuł przyznawany na podstawie głosowania internetowego oraz sms-owego. Przyznawany na podstawie zdjęć kandydatów prezentowanych w trakcie trwania głosowania. Głosowanie będzie trwało od 30.09.2010 do 22.10.2010. Kandydat, który zbierze największą ilość głosów do dnia 22.10.2010 otrzyma tytuł Mr. Bear Poland Internet 2011
• Mr. Bear Poland Publiczności 2011 tytuł przyznawany przez gości zgromadzonych w lokalach w trakcie trwania wyborów. Wraz z biletem zostanie wręczona karta do głosowania, na której będzie można zaznaczyć swojego ulubieńca. Kandydat, który zbierze najwięcej głosów otrzyma tytuł Mr. Bear Poland Publiczności 2011.

10. Organizator wyborów Mr. Bear Poland 2011 zastrzega sobie możliwość doprecyzowania poszczególnych punktów regulaminu wyborów. Wszelkie zmiany regulaminu będą dostępne na stronie www.mrbearpoland.eu/regulamin.html.


Prawa i obowiązki

1. Zdobywcy oficjalnych tytułów Mr. Bear Poland 2011, Mr. Bear Poland Internet 2011 oraz Mr. Bear Poland Publiczności 2011 będą mieli prawo oficjalnego reprezentowania polskiej społeczności Bears na wszystkich imprezach w Europie i na świecie przez kolejny rok. Aż do wyborów Mr. Bear Poland 2012.
2. Aktywne szerzenie tolerancji i idei przyświecającej ruchowi Bears w Polsce i na świecie.
3. Aktywizacja społeczności Bears w Polsce
4. Członkostwo w jury w wyborach Mr. Bear Poland 2012.

 

Add comment


Security code
Refresh

Kup gadżet
Miśkowy Sklep
Komentarze zdjęć:
Miśkowy Sklep