Polish (Poland)English (United Kingdom)

Parada równości c.d. !!! Drukuj Email
poniedziałek, 17 maja 2004 12:24


Po licznych protestach działaczy środowiskowych - za co im brawa - w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Parady Równości z urzędnikami Miasta Stołecznego Warszawy. Spotkanie odbyło się w obecności przedstawicieli Policji i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.
Tematem spotkania była planowana na 11 czerwca Parada Równości. Podczas spotkania organizatorzy zaakcentowali pełną elastyczność co do trasy i czasu przemarszu, proponując dwie alternatywne trasy Parady.
Obie zyskały akceptację obecnych osób.
Decyzję o wydaniu pozwolenia na przemarsz wstrzymano do czwartku do godziny 13.00. Do tego czasu LPR i MW, jako organizatorzy dwóch pozostałych demonstracji muszą przedstawić swoje stanowisko w sprawie uniknięcia kolizji pomiędzy ich demonstracjami (w sytuacji przyjęcia alternatywnej trasy parady rownosci, nie dojdzie do kolizji trasy z obiema manifestacjami).
Spotkanie przebiegało w bardzo pozytywnej atmosferze, obie strony zapewniały o chęci pełnej współpracy i woli wypracowania kompromisu satysfakcjonującego wszystkie zainteresowane strony.
Ze względów bezpieczeństwa nie zdecydowano się ujawnić alternatywnych tras przemarszu do momentu wydania pozytywnej decyzji Urzedu Miasta.
Ustalono jednak, ze na dzień dzisiejszy nic nie wskazuje na to, by Parada Równości nie doszła do skutku.

Komitet Organizacyjny
Dni Kultury Queer
Parada Równości
 

Kup gadżet
Miśkowy Sklep
Wsparcie dla serwisu

Komentarze zdjęć:
Miśkowy Sklep