Polish (Poland)English (United Kingdom)

ONZ - zalecenia dla Polski w sprawach dyskryminacji Drukuj Email
sobota, 13 listopada 2004 10:25


Dziesięć dni temu Polska przedstawiła w Genewie raport o tym, jak przestrzega praw człowieka. Komitet Praw Człowieka ONZ zaleca teraz Polsce między innymi wprowadzenie ustawowego zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, religię, pochodzenie i orientację seksualną. Państwo powinno uczulić funkcjonariuszy na problem dyskryminacji mniejszości seksualnych i wprowadzić do prawa jasny zakaz takiej dyskryminacji. Gazeta wyborcza donosi, że Komitet Praw Człowieka ONZ korzystał też z kontrraportów organizacji pozarządowych, z których - tradycyjnie już - najaktywniejsza była Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jej szefowa Wanda Nowicka: - Komitet podzielił naszą ocenę sytuacji kobiet i uwzględnił nasze postulaty.

Komitet pochwalił rząd za stworzenie urzędu Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn i za "wysiłki na rzecz polepszenia sytuacji kobiet", ale potem już tylko krytykował.

Jego "głębokie zaniepokojenie" wzbudzają skutki polskiego prawa antyaborcyjnego. Co więcej, nawet kobiety uprawnione do legalnej aborcji (gwałt, kazirodztwo, zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, ciężkie uszkodzenie płodu) nie zawsze są w stanie z tego prawa korzystać. Na przeszkodzie stają postawy lekarzy i ich poglądy religijne zabraniające zabijania "życia nienarodzonego". Komitet skrytykował rząd za to, że nie bada takich utrudnień w legalnej aborcji oraz nie zna skali podziemia aborcyjnego.

Obok Irlandii Polska ma w Europie najbardziej restrykcyjne prawo antyaborcyjne, oba kraje nie dopuszczają do aborcji z tzw. względów społecznych. Komitet zalecił nam złagodzenie prawa, a także praktyki aborcyjnej. Chciałby też, by Polska wprowadziła szerszy dostęp do refundowanych leków i poradnictwa antykoncepcyjnego oraz prowadziła rzetelną edukację seksualną w szkołach.

Zdaniem Komitetu Polki są też dyskryminowane w pracy. Dlatego domaga się egzekwowania ich prawa do równego z mężczyznami wynagrodzenia za pracę tej samej wartości oraz równego dostępu do kierowniczych stanowisk.

Zalecenia Komitetu Praw Człowieka nie są dla Polski twardym zobowiązaniem, ale - zdaniem Joanny Weshler z Human Rights Watch - mają sporą wagę. Bo Komitet, uznawany za ciało raczej fachowe niż polityczne, cieszy się międzynarodowym uznaniem. W następnym raporcie Polska będzie musiała się wytłumaczyć, jak zrealizowała zalecenia.
 

Kup gadżet
Miśkowy Sklep
Wsparcie dla serwisu

Komentarze zdjęć:
Miśkowy Sklep